Skip to navigation Skip to main content

Cookies


About

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn ariannu prosiectau a gweithgareddau sy'n gwneud cymunedau'n fwy cryf a bywiog, ac a arweinir gan y bobl sy'n byw ynddynt.

Mae'n cefnogi elusennau, grwpiau cymunedol a phobl sydd â syniadau gwych - yn lleol neu'n genedlaethol, rhai mawr a rhai bach. Mae'n dod â phobl a grwpiau ynghyd hefyd: i rannu profiadau, dysgu gan ei gilydd a rhoi cynnig ar ddulliau gweithio newydd.

Rhennir gwaith y Gronfa i bum portffolio, gan gwmpasu grantiau ar draws Cymru, Lloegr, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a'r Deyrnas Unedig yn gyffredinol.

Mae ganddi dimau ledled y Deyrnas Unedig sy'n bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cymunedau. Maent yn cydweithio â phobl i ddatblygu syniadau a chreu cyfleoedd i grwpiau ddod ynghyd.

Mwy o wybodaeth am y Gronfa Loteri Fawr

Apply for funding

Become a 'Change Maker' and help transform your community.